top of page

 ANATOMIE 1 

Ilustrace pro první díl učebnice obsahující anatomii celého pohybového aparátu byly vytvářeny v Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Přes čtyři sta barevných ilustrací které s výtvarnou jistotou vytvořil akademický malíř Milan Med, jehož znalosti anatomie jsou patrny z každého obrazu. Řada z nich byla vedena snahou nejen zobrazit fakta, ale poloschématem a grafickým znázorněním funkce umožnit rychlé pochopení stavebních a funkčních vztahů. Z tohoto hlediska se stal výtvarník spoluautorem, který vlastními návrhy přispíval k didaktickému pojetí učebnice.  

Kniha je součástí třídílného didaktického celku, který u nás dosud nebyl ve své odborné úrovni překonán a který je již mnoho let žádán jak fakultami, tak klinickými pracovišti. Pro svoji kvalitu byly oceněna nejen odbornou veřejností, ale zejména samotnými studenty medicíny a dočkala se celkem tří vydání.

První vydání - nakladatelství Avicenum v roce 1987, druhé a třetí doplněné vydání - nakladatelství GRADA v roce 2002 a 2011. 

IMG_5596
bottom of page