top of page

ŽIVOTOPIS

P1010017.JPG

21.8.1930  Humpolec -  17.7. 2010 Praha.

 

1941 - 49 

Studoval na reálném gymnáziu v Havlíčkově Brodě. Zde se učil malovat pastelem u Emanuela Mandlera.

 

1949 - 54

Akademie výtvarných umění v Praze, kde studoval portrétní a figurální malbu ve speciálce prof. Vratislava Nechleby, u kterého také absolvoval čestný rok. Již od prvního ročníku se začal zajímat o pohybovou kulturu gymnastiky a tance. Docházel do pražských tělocvičen a divadel, kde si pořizoval kresebné studie tužkou nebo perem. To bylo také podnětem k tomu, že své vzdělání doplnil v letech 1950 - 51 návštěvami přednášek antropologie na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze.

1955

Po ukončení pražské akademie se věnoval systematické malbě zátiší a kresbě statického aktu. Studie ženských aktů podle modelu -  perem, tužkou, štětcem, tuší či akvarelem - zůstaly až do jeho smrti nedílnou součástí jeho tvorby.

Ve druhé polovině padesátých let se věnoval také portrétování a dále pokračoval ve studiích pohybující se ženské postavy různými kresebnými technikami.

1960

V šedesátých letech byl autorův zájem soustředěn k záběrům z prostředí gymnastických tělocvičen    a k výjevům z klasického baletu. Na základě mnoha kreseb a pohybových studií tvořil v atelieru olejomalby - věrné záznamy cvičení nebo tance.

1960 - 90

Působil také jako malíř a ilustrátor lékařské literatury v Anatomickém ústavu 1. LF UK v Praze. Zde mimo jiné namaloval portréty bývalých přednostů ústavu. 

1963

Od tohoto roku pravidelně spolupracoval s časopisem Taneční listy.

1965

Při kreslení cvičících gymnastek začal používat další techniku a to pastel. Vznikla řada pastelových kreseb, většinou o rozměrech 40 x 30 cm, z nich mnohé mají charakter definitivního díla, přestože byly tvořeny bezprostředně v tělocvičnách.

1966 - 1971

V tomto období Milan Med publikoval gymnastické kresby a obrazy v amerických časopisech The Modern Gymnast a zejména Mademoiselle Gymnast. Kromě ilustrací dostal prostor k vlastní prezentaci kreseb a obrazů na dvoustranách, později i na titulních stranách těchto časopisů. Jejich zakladatel a nakladatel Glenn Sundby (USA, CA) vydal kalendáře s reprodukcemi jeho obrazů.

1970

V tomto období začal zobrazovat rotující či kmitající tělo gymnastky. Výsledkem jsou olejomalby, na nichž je pohyb rozložen do několika fází, které navozují iluzi dynamiky, rychlosti a síly.

1975 - 78

Byl zapsán jako řádný posluchač na fakultě všeobecného lékařství Karlovy univerzity v Praze. Zabýval se výzkumem v oblasti anatomie a vývoje pohybového ústrojí člověka. 

1977

Ke konci sedmdesátých let ve svých dílech kladl důraz na psychické stránky sportovkyň, a to jak soustředění před výkonem, napětí a následné uvolnění, tak i vyjádření relaxující sportovkyně. 

 

1980 - 82

Vedle kreseb a obrazů cvičících gymnastek namaloval několik pláten z prostředí baletu. Z tohoto období pochází také několik aktů akvarelů a olejomaleb. 

1982

Od tohoto období začala převažovat v tvorbě Milana Meda tématika baletu, které se výhradně věnoval v následujících desetiletích. Docházel do baletu Národního divadla, kde ve zkušebnách v tichosti kreslil, skicoval a zachycoval tělo v pohybu, zaznamenával jeho jednotlivé fáze a tak vznikal záznam pohybu rozložený v čase. V čase, který již není, pohyb pokračuje dál a  zůstává studie pohybu zachycená na papíře nebo notových partiturách.

Kromě pohybu, dynamiky a krásy baletu zachycoval autor i psychickou stránku, ať už je to výraz baletky v hluboké koncentraci před vystoupením, nebo ve vrcholném a vypjatém okamžiku tance, nebo naopak ve stavu vyčerpání po namáhavém výkonu. 

1987

Jako ilustrátor a anatom se podílel spolu s Radomírem Čihákem na prvních dvou dílech třídílné učebnice Anatomie. Jeho ilustrace mají didaktický charakter a zdůrazňují funkci zobrazených struktur. A právě znalost anatomie lidského těla využíval jak v aktech a portrétech, tak ve figurální dynamické kresbě. 

Jeho černobílé ikonografické taneční studie, někdy realizované na notovém papíře, doprovázely i publikace, např. monografie Pavel Šmok "Na přeskáčku" a baletní programy Pražského komorního baletu.

Svá díla vystavoval na více než 35 samostatných výstavách doma i v zahraničí.  

Autor je zastoupen svými díly ve sbírkách opatství strahovského a želivského, Národní galerie v Praze,  ministerstva kultury, Galerie v Pardubicích, Galerie města Čáslavi, Humpolce, Havlíčkova Brodu, Galerie OHO v Tokiu. Jeho obrazy jsou také v areálu zkušeben baletu Národního divadla a Pražské taneční konzervatoře.

Některé olejomalby, monumentálně pojaté figurální kompozice s tématikou gymnastiky, jsou umístěny ve veřejných budovách - ve sportovní hale ve Forth Worth v USA a ve sportovním klubu města Edmontonu v Kanadě. 

P1010065.JPG
bottom of page